افتتاحیه بین فرهنگی

پروژه "اینترکلتورِله اوفنونگ" در سراسر شلسویگ-هولشتاین فعال است و مورده استفاده مدیران و کارمندان ذیل میباشد

  • شرکتهای شخصی
  • امور اداری
  • مراکز شغلی و آژانسهای اشتغال

ما دوره های آموزشی را ارائه می دهیم که دقیقاً مناسب شما هستند مباحث ما از حساسیت بین فرهنگی و ضد تبعیضی گرفته تا موضوعات و مسائل تنوع/گوناگونی.ما از ارزش و اهمیت تنوع و گوناگونی آگاه هستیم. همچنین با گردههمای همگانی

اطلاعات بیشتر را می توانید در بروشور(کتابچه) ما پیدا کنید

! هستیم Mehr Land in Sicht! ما بخشی از شبکه خدمات برای پناهندگان در اشلسویگ-هولشتاین